Waterkwaliteit

We denken bij waterkwaliteit in de eerste plaats aan de zwemwaterkwaliteit. Die is goed in Zeeland! Voor de natuur zijn er wel veel problemen met de kwaliteit van de deltawateren. Zo leidt het Grevelingenmeer onder verschimmeling van de bodem en hebben Krammer, Volkerak en Zoommeer in de zomer last van blauwalgenbloei. Niet overal bestaan die problemen. Zo is de kwaliteit van de Westerschelde de afgelopen decennia sterk verbeterd dankzij de zuivering van rioolwater in het Scheldegebied.

Een innovatieve oplossing voor het Veerse Meer is gerealiseerd door het aanbrengen van een doorlaatmiddel in de Zandkreekdam. Lees hierover verder bij:
- Katse Heule

Dow Terneuzen heeft grote hoeveelheden zoet water nodig. Om zuinig om te gaan met dit zoete water, vindt zoveel mogelijk hergebruik plaats. Lees hier meer over:
- DOW

Bij het onderhoud van de watergangen komt veel baggerspecie vrij. Landschapsterp Zierikzee heeft gezocht naar een positief gebruik waardoor baggerspecie meerwaarde krijgt:
- Landschapsterp Zierikzee